БСП с остри въпроси към КЕВР за ЧЕЗ

Народните представители от ПГ на „БСП за България” Таско Ерменков, Драгомир Стойнев, Жельо Бойчев и Атанас Костадинов изпратиха писмо до председателя на КЕВР Иван Иванов.

В него  те питат – уведомили ли са  „ЧЕЗ Електро България“ АД и ЧЕЗ Разпределение България“ АД –  КЕВР за предстоящата сделка, съгласно чл. 92, ал.

2 от Наредба на ДКЕВР № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката; какви действия ще предприеме Комисията във връзка с правомощията и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката, в частта „…Както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие“, както и в съответствие с чл. 92, ал. 1, т. 1-3 на Наредба № 3/2013 г. на ДКЕВР. 
 
Народните представители напомнят, че КЕВР е издала следните лицензи, свързани с дейности по електроснабдяване и електроразпределение: Лиценз № 135-07/3.08.2004 г. за дейности за електроразпределение – срок 30 години; Лиценз № 135-11/29.11.2006 г. на „ЧЕЗ Електро България“ АД за снабдяване с ел. енергия – срок до 13.08.2039 г. В писмото си депутатите информират, че на 22 февруари, 2018 г. излезе информация, че фирма „Инерком България“ ЕАД – след решение на Надзорния съвет на ЧЕЗ а.с. (Чехия) – е подписала договор за изкупуване на 67% от акциите на „ЧЕЗ Електро България“ и „ЧЕЗ Разпределение България“.

Освен това, на съвместното заседание на Комисията по енергетика и Комисията за контрол над службите за сигурност в НС,  на което присъствал и председателят на КЕВР Иван Иванов, е станало ясно, че структурирането на финансирането от купувача не е завършило. „Също така стана ясно, че купувачът ще разчита на привлечено дългосрочно финансиране и заеми, обезпечени с акции на дружеството, надхвърлящо стойността на 10% от активите му”, се казва още в писмото.

Ето целия текст на писмото:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Както Ви е известно, КЕВР е издала следните лицензи, свързани с дейности по електроснабдяване и електроразпределение:
– лиценз № 135-07/3.08.2004 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за дейности за електроразпределение – срок 30 години;
– лиценз № 135-11/29.11.2006 г. на „ЧЕЗ Електро България“ АД за снабдяване с ел. енергия – срок до 13.08.2039 г.
На 22 февруари 2018 г. излезе информация, че фирма „Инерком България“ ЕАД – след решение на Надзорния съвет на ЧЕЗ а.с. (Чехия) – е подписала договор за изкупуване на 67% от акциите на „ЧЕЗ Електро България“ и „ЧЕЗ Разпределение България“.
На съвместното заседание на Комисията по енергетика и Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на спе­циалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, на което присъствахте и Вие, стана ясно, че структурирането на финансирането от купувача не е завършило. Също така стана ясно, че купувачът ще разчита на привлечено дългосрочно финансиране и заеми, обезпечени с акции на дружеството, надхвърлящо стойността на 10% от активите му.
В тази връзка моля да ни отговорите:
1. „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД уведомили ли са КЕВР за предстоящата сделка съгласно чл. 92, ал. 2 от Наредба на ДКЕВР № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката?
2. Какви действия ще предприеме Комисията във връзка с правомощията ви съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката, в частта „…както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие“, както и в съответствие с чл. 92, ал. 1, т. 1-3 на Наредба № 3/2013 г. на ДКЕВР?

Припомняме, че днес е последен ден от преговорите на Гинка Върбакова и „Инерком“ с ЧЕЗ в Прага. Днес е решаващият ден и трябва да стане ясно дали изобщо чешката компания е склонна да допусне българската държава до сделката.

Предварително вече беше обяснено, че ЧЕЗ има договор с купувач и това би могло да се окаже пречка. Според анализатори един от възможните изходи е „Инерком” и държавата да се договорят помежду си, без официално да се променят вече постигнатите договорки с „ЧЕЗ-Груп”.