Радев пак сезира КС! Този път заради назначения в СЕМ

Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.

Това съобщиха от “Дондуков” 2.
 
Съгласно тази разпоредба решението на Народното събрание и указът на президента за определяне на членове на Съвета за електронни медии (СЕМ)  влизат в сила едновременно, въпреки че периодът, през който Народното събрание и президентът са длъжни да обновяват своята квота, е различен.
 
Президентът счита, че чл. 24, ал. 2 не съответства на общата идея, вложена в правилата за състава на Съвета за електронни медии, и води до неадекватно регулиране на обществените отношения. Според държавния глава тази разпоредба нарушава принципа за разделение на властите и мандатността като основно начало при конституирането и функционирането на органи на публичната власт.

припомня, че вчера президентът отново сезира КС, но заради частната охранителна дейност.